چه قطعاتی اجزای اصلی پمپ ها را تشکیل می دهند؟

گرچه پمپ ها در تمامی شکل ها و اندازه ها وجود دارند، بسیاری از پمپ ها دارای پنج جزء اصلی هستند:

کیسینگ: این بیرونی ترین پوسته یا محفظه ای است که پمپ را در بر می گیرد.

ابزار جابجایی سیال : دو راه اصلی جابجایی سیالات عبارتند از جابجایی سانتریفیوژی و جابجایی مثبت. در پمپ های سانتریفوژی، ایمپلرها صفحات چرخانی هستند که پره ها یا تیغه هایی به ان اتصال یافته است. انها به سرعت می چرخند و سیال را به بیرون از پورت تخلیه می رانند. پمپ های جابجایی مثبت برای پمپاژ سیال از پیستون ها، دنده ها، لبها یا پیچ های مختلف استفاده می کنند.

یاتاقان ها : یک پشتیبان مکانیکی که موجب چرخش ایمپلر می شود، سایش چرخشی را می کاهد و از بارها در دیگر ملزومات پمپ استفاده می کند.

هاب : قسمت مرکزی چرخ که به یاتاقان چسبده است. ام منبع نیرو برای گردش ایمپلر در پمپ سانتریفوژ است.

عایق : از ملزومات یاتاقان در برابر  اتلاف گریس و آلودگی جلوگیری می کند. همچنین از نشت مایع داخل پمپ جلوگیری میکند و در عین حال بسته به پمپ موجب می شود که شفت بچرخد یا در حال نوسان باشد.

 

گریز از مرکز اجزاء پمپ آب
جابجایی مثبت اجزاء پمپ آب

گروه صنعتی هاچاسو توليد كننده انواع الكتروپمپ هاي شناور براي چاه عميق ، نيمه عميق و همچنين كار در محيط دريا با در نظر گرفتن استاندارد هاي لازم و شرايط اقليمي متفاوت در بخش هاي كشاورزي ، صنعتي و خدماتي مي باشد.

 

ایمیل : trading@victory-pumps.com